Y Rhyfel Byd Cyntaf

Cyfres 2
Rhaglen 8 - Garddio

1
2
3
4
5
6
Tomi yn prynu losin yn Siop Gwalia.
Gwen yn canu i’w llysiau.
Tomi yn sownd yn y tŷ bach.
Sam y postmon yn cyrraedd tŷ Gwen.
Mrs Parri yn beirniadu'r llysiau.
Tomi a Gwen yn yr ardd.

Da iawn - rydych wedi rhoi'r digwyddiadau yn eu trefn.

  1. 1.   Tomi yn sownd yn y tŷ bach.
  2. 2.   Tomi a Gwen yn yr ardd.
  3. 3.   Gwen yn canu i’w llysiau.
  4. 4.   Sam y postmon yn cyrraedd tŷ Gwen.
  5. 5.   Tomi yn prynu losin yn Siop Gwalia.
  6. 6.   Mrs Parri yn beirniadu'r llysiau.

Geirfa

Tomi yn prynu losin yn Siop Gwalia.
Gwen yn canu i’w llysiau.
Tomi yn sownd yn y tŷ bach.
Sam y postmon yn cyrraedd tŷ Gwen.
Mrs Parri yn beirniadu'r llysiau.
Tomi a Gwen yn yr ardd.