Oes Fictoria

Cyfres 1
Rhaglen 10 - Cawlach

Sain Cwestiwn Cywir neu Anghywir?
Anghofiodd Gerallt gau giât y cwt mochyn.
Casglodd Ceridwen yr wyau ac yna caeodd y cwt.
Doedd tad Gerallt heb adael parsel ar y wal.
Aeth Ceridwen i nôl dŵr o’r ffynnon.
Disgynnodd mam Gerallt ac aeth bwyd y moch drosti.
Roedd Ceridwen a’i mam yn gwneud cawl.
Aeth Gerallt i gasglu llysiau o’r ardd.