Oes Fictoria

Cyfres 1
Rhaglen 12 - Y Nadolig

Sain Cwestiwn Cywir neu Anghywir?
Roedd pobl yn gwylio teledu yn Oes Fictoria.
Roedd plant yn prynu addurniadau Nadolig o siop yn Oes Fictoria.
Roedd cael coeden Nadolig mewn tŷ yn Oes Fictoria yn syrpréis.
Roedd llawer o deganau pren yn Oes Fictoria.
Roedd yr ysgol yn cau dros wyliau’r Nadolig yn Oes Fictoria.