Oes y Tuduriaid

Cyfres 1
Rhaglen 3 - Dathlu

    Gwisgais fy nillad gorau.
    Helpais i baratoi’r bwyd ar gyfer y parti.
    Daliais ddwy iâr a mynd â nhw i’r gegin.
    Codais cyn i’r haul wawrio a chyn i’r ceiliog godi.
    Deffrais Meistres Bowen gyda help Siôn.
    Helpais Meistres Bowen i wneud ei gwallt ac i wisgo amdani.
    Berwais ddŵr poeth mewn crochan ar y tân.

activities.1.3.congratulation

  1. 1.   Codais cyn i’r haul wawrio a chyn i’r ceiliog godi.
  2. 2.   Gwisgais fy nillad gorau.
  3. 3.   Berwais ddŵr poeth mewn crochan ar y tân.
  4. 4.   Deffrais Meistres Bowen gyda help Siôn.
  5. 5.   Helpais Meistres Bowen i wneud ei gwallt ac i wisgo amdani.
  6. 6.   Daliais ddwy iâr a mynd â nhw i’r gegin.
  7. 7.   Helpais i baratoi’r bwyd ar gyfer y parti.