Oes Fictoria

Cyfres 2
Rhaglen 4 - Wncwl Twm

Sain Cwestiwn Cywir neu Anghywir?
chwarae ‘Jacs’
gweithio yn y pwll glo
gwylio’r teledu
cael cawod
anfon e-bost
defnyddio cannwyll i weld
teithio gyda cheffyl a chart
chwarae gyda chwip a chwrligwgan