Y Rhyfel Byd Cyntaf

Cyfres 2
Rhaglen 11 - Bwyd

Sain Cwestiwn Cywir neu Anghywir?
Coginio cacen yn y tŷ.
Llysiau yn y gacen.
Talu gydag arian.
Roedd bwyd yn brin.
Picnic yng ngardd y pentref.
Bwyta cinio yn y dosbarth.